fa-IR
border
سید رضا ثابت قدم

سید رضا ثابت قدم

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   گیلان
   رشت
   رشت میدان رازی پارک علم و فناوری استان گیلان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران