fa-IR
border
ژیلا ترابی

ژیلا ترابی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران