fa-IR
border
آی پارتمان

آی پارتمان

موسس
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   سیدرضی19

آی‌پارتمان ابزاری است که مدیریت هزینه، شارژ آپارتمان با قابلیت پرداخت الکترونیکی را ایجاد کرده است همچنین می توانید با استفاده از این ابزار گزارشات ماهانه ای را در مورد هزینه ها و پرداخت های خود دریافت کنید؛ از دیگر قابلیت های سیستم تعریف هزینه های متفاوت و خصوصی سازی قسمت هزینه ها برای آپارتمان خودتون است.
از دیگر امکانات می توان به مدیریت مصرف انرژی، ارتباط مدیریت با اهالی و بالعکس، خدمات آی‌پارتمان که شامل تعمیرات، بازسازی، تاسسیات و... می شود اشاره کرد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران