fa-IR
border
محمد صادق قدیمی

محمد صادق قدیمی

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران