fa-IR
border
عبدالقیوم قلی پوری

عبدالقیوم قلی پوری

نماینده شرکت
border
پارک علم وفناوری استان اردبیل

پارک علم وفناوری استان اردبیل

  
   ایران
   اردبیل
   اردبیل

پارکهای علم و فنّاوری به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای موثر در اقتصاد دانش بنیان و محیطی مناسب برای استقرار، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعالیت های فنّاوری اشتغال دارند و هدف اصلی آن بعنوان یک نهاد فناورانه، افزایش ثروت در جامعه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر فناوری است. اهم این فعالیت ها شامل نیازسنجی، ایده پردازی، تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی، نمونه سازی، طراحی صنعتی، استانداردسازی، تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و پشتیبانی بعدی برای تحقق محصولات فناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می‌باشد. همکاری های بین‌المللی برای استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای فنّاوری جهان از اهداف راهبردی پارک های علم و فنّاوری است

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران