border
محمد سپهر اسدیان

محمد سپهر اسدیان

نماینده شرکت
border
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران