fa-IR
border
وحید حسن زاده

وحید حسن زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   گیلان
   رشت
   آزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران