fa-IR
border
امین میرجلیلی

امین میرجلیلی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
   مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید یزدانی بجنورد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران