fa-IR
border
farshad zoghi

farshad zoghi

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

دکتری کارآفرینی سازمانی،تخصص در حوزه های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی عملکرد،مدرس دوره های کارآفرینی،مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و تحلیل محیط کسب و کار

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران