fa-IR
border
معین  قدسی

معین قدسی

موسس
border
شتابدهنده و فضای کار اشتراکی رایزآپ

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی رایزآپ

   لیسانس
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران