border
علی کریمی

علی کریمی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
   بجنورد- اداره آموزش و پرورش

کارشناس ارشد کامپیوتر - دبیر رسمی آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه ها در رشته کامپیوتر نرم افزار

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران