border
سدمحمود نوری

سدمحمود نوری

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   ثبت احوال

برنامه نویس سیستم و پشتیبانی از دیتا بیس و همچنین دارای مدارک msce

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران