border
اسماعیل زکی زاده

اسماعیل زکی زاده

موسس
   لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران