fa-IR
border
احسان  اسماعیلی

احسان اسماعیلی

موسس
border
شرکت نوین ایده سروش

شرکت نوین ایده سروش

   دکتری و بالاتر
   ایران
   گلستان
   گرگان

فعال در عرصه آموزش مجازی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران