fa-IR
border
فرزانه فروغ افروز

فرزانه فروغ افروز

متخصص
   لیسانس
   ایران
   هرمزگان
   بندرعباس

علاقه شدید ب اتوماسیون صنعتی وبرنامه نویسی و شبیه سازی دراین زمینه
علاقه ب کارگروهی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران