fa-IR
border
رضا مرادی

رضا مرادی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   مبارکه
   صفاییه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران