fa-IR
border
قربانعلی قربانی مقدم

قربانعلی قربانی مقدم

مربی
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   بازنشسته نیروگاه دفتر مهندسی ویرنامه ریزی

دارای27 سال تجربه نیروگاهی در زمینه های مختلف-تدریس دروس ایمنی hse بهداشت محیط زیست در دانشگاه کاربردی شرکت توانیر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران