fa-IR
border
سعید نفری

سعید نفری

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   لنجان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران