fa-IR
border
رضا  کوهستانیان

رضا کوهستانیان

متخصص
  
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران- ولنجک - بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی- خوابگاه کوی پسران دانشگاه شهید بهشتی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران