fa-IR
border
حامد قامت

حامد قامت

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   ولنجک -دانشگاه شهید بهشتی-مرکز رشد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران