fa-IR
border
وحید فخر

وحید فخر

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، استاد حسن بنا

مدیر پروژه شتابدهنده تک ، مدرس و مربی حوزه سئو ، دیجیتال مارکتینک و راه اندازی استارتاپ

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران