border
معین سحرخیز

معین سحرخیز

متخصص
   دیپلم
   ایران
   گیلان
   رشت
   رشت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران