border
حمیده جعفری

حمیده جعفری

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مرکزی
   اراک
   قم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران