fa-IR
border
استار ایده

استار ایده

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   فارس
   لارستان
   ندارم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران