fa-IR
border
حمیدرضا جعفریان مقدم

حمیدرضا جعفریان مقدم

متخصص
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد- خ مطهری- مرکز فناوری اقبال- سالن موسسات- واحد C25
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران