border
فرشاد صفری

فرشاد صفری

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   بلوار اسفندیار شماره 69
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران