fa-IR
border
اعظم سیفی

اعظم سیفی

نماینده شرکت
border
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران