fa-IR
border
سمیه نایبی

سمیه نایبی

نماینده شرکت
border
مرکز رشد زیست فناوری یزد

مرکز رشد زیست فناوری یزد

  
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران