fa-IR
border
امیر رهام کزازی

امیر رهام کزازی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   پیشتاز طب زمان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران