border
عباسعلی جهرمی

عباسعلی جهرمی

سرمایه گذار
   سوم راهنمایی و پایین تر
   Burkina Faso
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   jftdtrdrf
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران