border
سعید راهزانی

سعید راهزانی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
   شریعتی-خیابان ظفر-پلاک 69
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران