border
محمد اعتدادی

محمد اعتدادی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   قزوین
   قزوین
   قزوین

دانشجو مهندسی کامپیوتر_نرم افزار در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران