fa-IR
border
داود امینی ولاشانی

داود امینی ولاشانی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   خمینی شهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران