fa-IR
border
سراج الدین رضویزاده

سراج الدین رضویزاده

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   خیابان کارگر شمالی- دانشکده فنی دانشگاه تهران- شتابدهنده دیموند

عاشق استارت آپها

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران