fa-IR
border
احمد مدیری

احمد مدیری

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   بلوارتوس-توس17 فدک5 جنب پلاک321

10سال که کافینت دارم.
و ایده های زیادی به فکرم رسیده
که بعضی هاش رو انجام دادم و بعضی هاش رو نه..
بعضی هاشم که شتاب دهنده نداشتم و سرمایه گذار

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران