fa-IR
border
آیدین سلام زاده

آیدین سلام زاده

موسس
border
سریر

سریر

   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

بنیان گذار استارتاپ لند سریر (متولی مرکز نوآفر)

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران