fa-IR
border
علیرضا جبین پور

علیرضا جبین پور

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   دانشجو دانشگاه یزد

دانشجوی دکتری مهندسی معدن هستم. در بخش نشریات علمی فعالیت می کنم. سابقه همکاری با کنفرانس های ملی چه در اجرا و چه در بخش پژوهشی کنفرانس را دارم. مسئول آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه یزد هستم. در حال حاضر هم روی پروژه علم دی بی به آدرس سایت زیر مشغول به فعالیت هستم
www.elmdb.com

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران