border
علیرضا طائی

علیرضا طائی

مربی
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   میدان ولیعصر خیابان شهید ولدی پلاک 24 واحد هشت

دانش آموخته آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبانهای لندن و دارای مدرک مورد تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF می باشم دارای سوابق کاری درحوزه منابع انسانی و آموزش در مجتمع فولاد مبارکه و شرکت ملی فولاد ایران هستم و درحال حاضر بعنوان کوچ درحوزه تحول فردی و توسعه سازمانی فعالیت میکنم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران