fa-IR
border
علیرضا اصل فلاح

علیرضا اصل فلاح

متخصص
  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران