border
حسین واثقی

حسین واثقی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
   مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد اردبیل
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران