border
محمد ابراهیم پور

محمد ابراهیم پور

نماینده شرکت
border
پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

   لیسانس
   ایران
   مازندران
   ساری
   ساری خیابان ساری کنار میدان شهید شیراوژن (دانشجو) ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران

حمایت و تجاری سازی ایده های نو در پارک علم و فناوری مازندران صورت می گیرد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران