fa-IR
border
محمد بستانی اصل

محمد بستانی اصل

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   اردبیل
   اردبیل

یکی از بنده های کارآفرین خدا...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران