fa-IR
border
سید مهران  دهقانی فیروزآبادی

سید مهران دهقانی فیروزآبادی

نماینده شرکت
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد-دانشگاه یزد-شتابدهنده نوآوری پیشگامان

مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان، خدمات خود را در دو نوبت به تیم های استارتاپی ارائه میکند. تیم ها پس از ثبت ایده مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت پذیرش وارد دور پیش شتابدهی خواهند شد که این دوره 2 ماهه است . در این دوره کلیه خدمات منتورینگ و اموزش به تیم ها ارائه میگردد . سپس تیم ها وارد دوره شتابدهی میشوند که این دوره 4 ماهه است . اموزش های تخصصی کسب و کار و اختصاص سرمایه حداکثر تا سقف 25 میلیون تومان بصورت بلاعوض به تیم های شتابدهی در این دوره صورت میگیرد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران