fa-IR
border
مسعود سعیدی

مسعود سعیدی

مربی
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   کیلومتر 4 آزادراه کرج قزوین خروجی کمالشهر پارک علم و فناوری البرز

مدیریت فناوری - اقتصاد دانش بنیان - تجربه در تجاری سازی استارت آپها

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران