fa-IR
border
مسعود شاطرابادی

مسعود شاطرابادی

موسس
   لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   کرمانشاه چهارراه بسیج ابتدای بلوار بنت الهدی روبروی بخشداری مرکزی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران