fa-IR
border
علیرضا زارع نژاد

علیرضا زارع نژاد

نماینده شرکت
border
توسعه ارتباطات آمون

توسعه ارتباطات آمون

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران