fa-IR
border
امیر لیلاز مهرآبادی

امیر لیلاز مهرآبادی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   تهران
   شهریار
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران