fa-IR
border
پرویز  معین

پرویز معین

نماینده شرکت
border
راهکارهای تعالی معینمکث

راهکارهای تعالی معینمکث

   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه

شاید طی کردن مسیرهای طولانی اجرا و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات برای بعضی ایده ها ناگزیر و حتی واجب باشد. اما خیلی از ایده ها می توانند با پلتفرم های آزموده شده به سرانجام هایی بهتر و تجاری تر برسند ، داشتن رویه کاری به روز تر و جهانی ، مدل های درآمدی کار آمد تر و همچنین ساز و کارهای ساختاری بر پایه شبکه پیشنهادات اولیه ی ماست . آرزوی ما ساختن نهاد های پیشرفته و تربیت انسان های خلاق و اجتماعی است که با رویه یاریگری باعث تعالی خود و دیگران می شوند .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران