fa-IR
border
یوسف دهقان

یوسف دهقان

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - خ آزادی - دانشگاه صنعتی شریف
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران