fa-IR
border
محسن خاورزاده

محسن خاورزاده

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران خیابان فاطمی

محسن خاورزاده مهندس نرم افزار، در حال تحصیل در مقطع ارشد رشته مدیریت آموزش و توسعه دانشگاه شهید بهشتی.

از سال 86 فعالیت خود را در عرصه مشاوره و آموزش شروع کردم در زمینه بهینه سازی فرآیندهای سازمانی و توسعه فردی دانش آموزان، مدیران در حال فعالیت هستم.در حال حاضر مدیر اجرایی موسسه راه تازه مدارس دنیا ، مدیر منابع انسانی شرکت پردازش داده شریف و پایه گذار موسسه هنرستان یار هستم. هنرستان یار تنها مرکز رشد و توانمند سازی دانش آموزان هنرستانی کشور است.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران